اولين گردهمايی جامعه دانشجويان دامپزشکی ايران با حضور جمعی از پيشکسوتان در تاريخ ۱/۳/۸۴ در تالار حامدی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدا دکتر ابرکار تاريخچه ای از دامپزشکی ايران را شرح داد و پگاه محبی دبير همايش ضمن خير مقدم گويی به حضار برخی از اهداف اين جامعه رابيان نمود. 
به ترتيب سخنرانان عبارتند از؛
۱)دکتر قمصری(رياست دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)
۲)دکتر اديب راد (رياست هیئت مديره جامعه دامپزشکان ايران)
۳)دکتر خطيب (اعضای هيئت مديره جامعه دامپزشکان ايران)
۴)خانم دکتر نواب پور (از پيشکسوتان صنايع شير ايران)
۵)دکتر کيايی(استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)
۶)دکتر نوروزيان(  استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)
۷)دکتر نبی پور(اعضای هيئت مديره جامعه دامپزشکان ايران)
۸)دکتر آل داوود(رياست جامعه دامپزشکان حيوانات کوچک)
ودر آخر با معرفی اعضای هيئت موسس همايش به پايان رسيد.

/ 0 نظر / 20 بازدید