توجه توجه

 

 

 

 

جامعه دانشجويان دامپزشکی ايران قصد گسترش هر چه بيشتر فعاليت خود در سراسر ايران را دارد لذا از کليه دانشجويان دامپزشکی در سراسر کشور جهت همکاری  با اين جامعه دعوت به عمل می آيد.
در صورت لزوم ميتوانيد با آدرس:  iranvsa@gmail.com  مکاتبه فرماييد

/ 0 نظر / 38 بازدید