خوش شانس ترين افراد بهار متولد می  شوند'                                   در نتيجه يک نظرسنجی تازه نشان می دهد که کسانی که در فصل تابستان متولد می شوند نسبت به کسانی که در ماه های سردتر متولد می شوند به زندگی خوش بين تر هستند.

بيش از 40 هزار نفر در اين نظرسنجی اينترنتی شرکت کردند.

بنابه اين نظرسنجی احتمال آنکه کسانی که در ماه مه (فصل بهار) متولد شده اند خود را خوش شانس بدانند بيشتر از سايرين است. درمقابل احتمال آنکه کسانی که در ماه اکتبر (فصل پائيز) متولد می شوند به زندگی بدبين باشند بيش از ديگران است.

کسانی که در اين نظرسنجی شرکت کردند با ذکر تاريخ تولد خود، اين مساله را چقدر خود را خوش شانس يا بدشانس می دانند نيز مشخص کردند.

نتايج نشان داد که شکافی فصلی ميان کسانی که از ماه مارس تا اوت (فصول بهار و تابستان) به دنيا آمده اند و کسانی که در فاصله ماه های سپتامبر تا فوريه (پاييز و زمستان) متولد شده اند وجود دارد.

پروفسور ريچارد وايزمن، استاد روانشناسی در دانشگاه هرتفوردشاير که اين تحقيقات را انجام داده است، گفت که نتايج نشان می دهد که 50 درصد کسانی که در ماه مه متولد می شوند خود را خوش شانس می دانند درحالی که اين رقم برای کسانی که در ماه اکتبر متولد می شوند 43 درصد است.

وی توضيح داد کسانی که در ماه مه متولد می شوند در شش ماه نخست زندگی روزهای گرم و آفتابی را تجربه می کنند درحالی که کسانی که در ماه اکتبر متولد می شوند در شش ماه نخست زندگی پائيز و زمستان را تجربه خواهند کرد.

جايانتی چوتائی، از دانشگاه اومئای سوئد که قبلا در تحقيقات مستقل خود به نتايج مشابهی دست يافته است می گويد: "عوامل زيست محيطی در حول و حوش زمان تولد، مانند قرار گرفتن در معرض نور خورشيد و درجه حرارت، می تواند بر سيستم های بيولوژيکی بدن اثر بگذارد به طوری که تاثير آن تا بزرگسالی باقی می ماند."
جالب بود نه؟

 
شانس می دانند
/ 0 نظر / 7 بازدید