دوستان عزيز سلام
طبق نظرات شما اينگونه برداشت کردم که مشکل اصلی ما فرهنگ جامعه است.
در اين خصوص اگر پيشنهادی به ذهنتون می رسه؛ لطف کنيد به صورت پيام در قسمت مربوطه درج کنيد.
با تشکر از تمامی دامپزشکان عزيز 

/ 0 نظر / 7 بازدید