هشدار نسبت به افزايش بيماری های حيوانی قابل انتقال به انسان
 

 

 

 

يک دامداری در آمريکا
جنون گاوی از جمله بيماری های حيوانی است که به انسان منتقل می شود
سازمان بهداشت جهانی اخطار می دهد که شمار بيماری هايی که می توانند از حيوانات به انسان منتقل شوند رو به افزايش است و از دولت ها، پزشکان و دامپزشکان می خواهد به منظور کنترل موارد تازه بروز اين بيماری ها بر همکاری خود بيافزايند.

اين درخواست در پايان نشستی سه روزه در ژنو که مقام های بهداشت عمومی و کارشناسان بهداشت دام از کشورهای مختلف را برای بحث درباره انتقال اين بيماری ها از حيوانات به انسان گردهم آورد مطرح شد.

سارس و آنفلوآنزای مرغی زنگ خطر را در ميان کارشناس بهداشتی جهان به صدا در آورده است.

بيماری هايی که در ميان حيوانات شايع است می تواند تاثير مخربی بر سلامت انسان داشته باشد.

تصور می شود سارس که بنابه تخمين ها سال گذشته جان تقريبا 800 نفر را گرفت، از گربه زباد نشات گرفته باشد.

آنفلوآنزای مرغی چنانکه از نام آن بر می آيد از مرغ به انسان سرايت کرده است.

همچنين "بی اس ی" يا همان جنون گاوی ابتدا در دهه 1980 در دام ظاهر شد و اکنون تصور می شود عامل نوع تازه ای يک بيماری مرگبار (Creutzfeld-Jakob) در انسان باشد.

سازمان بهداشت جهانی از دولت ها می خواهد در زمينه تحقيق و نظارت بر چنين بيماری هايی بيشتر همکاری کنند.

نشست ژنو توصيه کرد يک سيستم اخطاردهنده اوليه ايجاد شود تا مقام های مسوول بهداشت حيوانات و مقام های مسوول بهداشت انسانی بتوانند بروز احتمالی چنين بيماری هايی را به يکديگر هشدار دهند.

سازمان بهداشت جهانی همچنين خواستار تحقيقات تازه ای درباره چگونگی تاثير سفرهای هوايی و حتی تغييرات جوی در انتشار اين نوع بيماری ها و همچنين بررسی چگونگی رشد شهرهای جهان در حال توسعه که شمار زيادی از مردم را در فاصله نزديک با کشتارگاه های حيوانی قرار می دهد شده است.

اما سازمان بهداشت جهانی اخطار می دهد که عواملی که می تواند سبب جهش بيماری ميان گونه های مختلف شود، بی وقفه در تغيير و تحول است و پيش بينی موارد تازه بروز چنين بيماری هايی را به شدت دشوار می داند.
خدارو شکر بالآخره اسم دامپزشکها هم يک جايی برده شد.

/ 0 نظر / 8 بازدید