عذر خواهی

با سلام
خواستم از تمامی دوستان دامپزشک و غير دامپزشک که وبلاگ من را می خوانند عذر خواهی کنم.
قصد من واقعاً مطرح کردن مشکلات و اخباری است که در رابطه با دامپزشکی است و خودتان شاهد آن هستيد ولی متاسفانه ؛ گويا؛بعضی از دوستان دامپزشک از اين وضع ناراضی هستند و با توهين کردن ويا به کاربردن الفاظ زشت می خواهند منظور خود را برسانند.
من در اين لحظه با تمام وجود برای خودم و رشته ی دامپزشکی افسوس خوردم.
تا امروز واقعاً نمی دانستم چرا دامپزشکی در کشور ما پيشرفت نکرده ؛ولی امروز جواب اين معما را کشف کردم ؛  اين خود ما هستيم که نمی گذاريم و يا شايد نمی خواهيم بگذاريم که دامپزشکی کشور(رشته خودمان)شکوفا شود. 
البته در اين لحظه جا دارد از دوستان عزيز دامپزشک و غير دامپزشکم که همواره با پيام های محبت آميز خود مشوق من در اين راه بوده اند تشکر و قدردانی کنم به اميد روزی که بتوانم ذره ای از محبت هايشان را جبران کنم.
به اميد آن روز

/ 0 نظر / 22 بازدید